Tenis stołowy dla absolwentów czerwiec – wrzesień 2018

Posiadaczom Karty Absolwenta UMK dajemy możliwość bezpłatnego skorzystania z uniwersyteckiej sali sportowej i pogrania w tenisa stołowego w absolwenckim gronie pod okiem instruktora Wojciecha Grześkiewicza.

Grupa ma charakter otwarty, reprezentuje poziom średnio zaawansowany, rozgrywki towarzyskie.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu w sali sportowej przy ul. Gagarina 35 (budynek nr 48 na mapce kampusu).

Udział w zajęciach jest bezpłatny dla posiadaczy Karty Absolwenta UMK, ale obowiązują zapisy. Wszyscy absolwenci, którzy się zgłoszą, otrzymają informację zwrotną drogą mailową. Przed każdymi zajęciami należy okazać Kartę i podpisać listę obecności w portierni.

Terminy i zapisy

Przed każdymi zajęciami (w portierni) należy wpisać się na listę obecności i okazać Kartę Absolwenta UMK.

W przypadku problemów technicznych z formularzem prosimy wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, numer karty) na adres program@absolwent.umk.pl.

Forum sportowe UMK