Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

ŁÓDŹ NIE TYLKO FABRYCZNA

niedziela, 2 września 2018, godz. 7:00 ~ 21:15

Absolwencka wycieczka autokarowa z cyklu Absolwent z kulturą do Łodzi.


Program wycieczki

  • zwiedzanie cmentarza żydowskiego, przejazd pod mauzoleum na stacji Radegast,
  • przejazd przez tereny dawnego Litzmannstadt Ghetto pod Manufakturę,
  • czas wolny na obiad w Manufakturze,
  • zwiedzanie Pałacu Izraela Poznańskiego (Muzeum Miejskie, zwiedzanie w dwóch grupach),
  • zwiedzanie Księżego Młyna (Pomnik Historii – założenie przemysłowe Scheiblera i Grohmana: fabryki, domy robotników, szkoła, szpitale, pałace, bocznice kolejowe, remiza straży, park i wiele innych), a także byłej willi Oskara Kona – rektoratu Łódzkiej Szkoły Filmowej (z zewnątrz),
  • ulica Piotrkowska (najdłuższy prospekt handlowy w Europie z eklektycznymi i secesyjnymi kamienicami oraz tzw. żydowskimi kuczkami), Pasaż Meyera,
  • zwiedzanie nowego dworca kolejowego Łódź Fabryczna.

Koszt i zgłoszenia

Koszt udziału wynosi 50 zł na osobę. Cena obejmuje: transport autokarem, bilety wstępu, opłatę za przewodników, ubezpieczenie, koszulkę. Jeden absolwent UMK ma prawo zabrać jedną osobę towarzyszącą. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 sierpnia – obowiązuje kolejność zgłoszeń!


Relacja

fot. Anna Bielawiec-Osińska, Kinga Nemere-Czachowska, Joanna Strzelecka-Traczykowska, Piotr Iwiński, Maria Makowska, Monika Kanderska

Łódź nie tylko fabryczna - 02.09.2018