Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Uroczystość zakończenia studiów na wydziałach UMK (dla absolwentów kończących studia w 2023 r.)

Informacje są aktualizowane na bieżąco

WYDZIAŁ

TERMIN GODZINA MIEJSCE

Chemii

sobota, 18 maja 2024 11:00 Klub Od Nowa

Farmaceutyczny CM

18 listopada 2023 (kosmetologia, analityka medyczna)

6 kwietnia 2024 (farmacja)

12:00 Aula A
Collegium Medicum
ul. Jagielońska w Bydgoszczy

Filozofii i Nauk Społecznych

nie organizuje

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

nie organizuje

Humanistyczny

nie organizuje

Lekarski CM

poniedziałek, 11 grudnia 2023 10:00 Filharmonia Pomorska

Matematyki i Informatyki

sobota, 2 grudnia 2023 11:00 Aula WMiI UMK

Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

sobota, 20 stycznia 2024 Aula UMK

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

sobota, 13 stycznia 2024 Aula UMK

Nauk Historycznych

piątek, 8 grudnia 2023 12:00 Aula Collegium Humanisticum

Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

sobota, 27 stycznia 2024 jeszcze nie ustalono

Nauk o Zdrowiu

Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

sobota, 27 stycznia 2024 jeszcze nie ustalono Aula UMK

Prawa i Administracji

sobota, 2 grudnia 2023 10:00 Aula UMK

Sztuk Pięknych

Teologiczny

poniedziałek, 18 grudnia 2023 9:00 Aula WT