Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Dyplomatoria 2019/2020

Chemii

Kierunki:

 • chemia
 • chemia kosmetyczna
 • chemia medyczna
 • chemia i technologia żywności
 • chemia kryminalistyczna
 • materiały współczesnych technologii

📸 Galeria fot. Anna Bielawiec-Osińska

 

sobota
16 listopada 2019
10:00 Aula UMK

Farmaceutyczny CM

Kierunki:

 • analityka medyczna
 • farmacja
 • kosmetologia

📸 Galeria fot. Mariusz Kowalikowski

 

sobota
23 listopada 2019
12:00 Aula A i B, Bydgoszcz,
ul. Jagiellońska, budynek A

Filozofii i Nauk Społecznych

Kierunki:

z dawnego Wydziału Humanistycznego:

 • filozofia
 • socjologia
 • psychologia
 • kognitywistyka
 • medioznastwo
 • MISH-S
 • praca socjalna

z dawnego Wydziału Nauk Pedagogicznych:

 • pedagogika
 • pedagogika medialna
 • pedagogika specjalna

📸 Galeria fot. Andrzej Romański

 

sobota
14 grudnia 2019
11:00 Aula UMK

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kierunki:

 • astronomia
 • automatyka i robotyka
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • informatyka stosowana

📸 Galeria fot. Andrzej Romański

 

sobota
23 listopada 2019
10:00 WFAiIS, sala nr 26 Instytutu Aleksandra Jabłońskiego

Humanistyczny

Kierunki:

z dawnego Wydziału Filologicznego:

 • East and Central European Studies
 • filologia angielska
 • filologia bałkańska
 • filologia germańska
 • filologia klasyczna i studia  śródziemnomorskie
 • filologia polska
 • filologia polska jako obca
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia włoska
 • japonistyka
 • komparatystyka literacko-kulturowa
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka praktyczna i copywriting
 • lingwistyka stosowana
 • logopedia

UROCZYSTOŚĆ ODWOŁANA

 

UROCZYSTOŚĆ ODWOŁANA

Lekarski CM

Kierunki:

 • lekarski
 • biotechnologia
 • inżynieria biomedyczna
 • optyka okularowa z elementami optometrii
 • optometria

📸 Galeria fot. Mariusz Kowalikowski

 

niedziela
17 listopada 2019
10:00 Filharmonia Pomorska

Matematyki i Informatyki

Kierunki:

 • matematyka
 • matematyka i ekonomia
 • matematyka stosowana
 • informatyka

📸 Galeria fot. Anna Bielawiec-Osińska

 

sobota
7 grudnia 2019
13:00 Aula WMiI

Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Kierunki:

z dawnego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

 • biologia
 • biologia sądowa
 • biotechnologia
 • diagnostyka molekularna
 • global change biology
 • ochrona środowiska
 • sport i wellness

przeniesione z Centrum Weterynarii:

 • weterynaria

📸 Galeria fot. Anna Bielawiec-Osińska

 

sobota
7 grudnia 2019
10:00 Aula UMK

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wręczenie dyplomów magisterskich absolwentom kierunków:

 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie
 • Management
 • Economics

📸 Galeria fot. Adam Zakrzewski i Wiktoria Gumińska

 

sobota
11 stycznia 2020
13:00 Aula UMK

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wręczenie dyplomów licencjackich absolwentom kierunków:

 • ekonomia
 • matematyka i ekonomia (dyplom z ekonomii)
 • finanse i rachunkowość
 • komunikacja i psychologia w biznesie
 • zarządzanie

📸 Galeria fot. Andrzej Romański i Jessica David

 

sobota
18 stycznia 2020
9:30 Aula UMK

Nauk Historycznych

Kierunki:

 • archeologia
 • architektura informacji *
 • archiwistyka i zarządzanie
 • dokumentacją
 • etnologia – antropologia kulturowa *
 • historia
 • historia sztuki *
 • studia skandynawsko-bałtyckie
 • wojskoznawstwo
 • zarządzanie informacją i bibliologia *

* również te, które z dniem 01.10.2019 zostały przeniesione na inne wydziały

📸 Galeria fot. Anna Bielawiec-Osińska

 

piątek
6 grudnia 2019
12:00 Aula Collegium Humanisticum

Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Kierunki:

z dawnego Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna *
 • politologia
 • stosunki międzynarodowe

* również te, które z dniem 01.10.2019 zostały przeniesione na inne wydziały

📸 Galeria fot. Andrzej Romański

sobota
18 stycznia 2020
12:30 Aula UMK

Nauk o Zdrowiu

Kierunki:

1 tura

 • dietetyka (s1 i s2 niestac.)
 • fizjoterapia (s1 stac.)
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne

2 tura

 • audiofonologia
 • dietetyka (s1 i s2 stac.)
 • elektroradiologia
 • fizjoterapia (s1 niestac.)
 • fizjoterapia (s2 stac.)
 • położnictwo
 • zdrowie publiczne

 

sobota
14 grudnia 2019
9:00

11:30

Aula A i B, Bydgoszcz,
ul. Jagiellońska, budynek A

Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Kierunki:

z dawnego Wydziału Nauk o Ziemi:

 • geografia
 • geoinformacja środowiskowa
 • gospodarka przestrzenna
 • sport i wellness
 • studia miejskie
 • Tourism Management
 • turystyka i rekreacja

📸 Galeria fot. Adam Zakrzewski

 

sobota
25 stycznia 2020
11:00 Aula UMK

Prawa i Administracji

Kierunki:

 • prawo
 • administracja
 • doradztwo podatkowe
 • prawo ochrony środowiska

📸 Galeria fot. Anna Bielawiec-Osińska i Sandra Latarska

 

sobota
30 listopada 2019
10:00 Aula UMK

Sztuk Pięknych

Kierunki:

 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • krytyka artystyczna
 • ochrona dóbr kultury
 • grafika
 • malarstwo
 • rzeźba
 • sztuka mediów i edukacja wizualna

 

piątek
3 kwietnia 2020

Dyplomatorium odwołane!!! Odbędzie się tylko finisaż wystawy DYPLOM 2019

12:00 Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Teologiczny

Kierunki:

 • teologia
 • nauki o rodzinie
 • organizacja opieki nad osobą starszą

UROCZYSTOŚĆ ODWOŁANA

 

UROCZYSTOŚĆ ODWOŁANA