Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Dyplomatoria 2022/2023 na Wydziałach

WYDZIAŁ

TERMIN GODZINA MIEJSCE

Chemii

sobota, 13 maja 2022 11:00 Od Nowa

Farmaceutyczny CM

sobota, 19 listopada 2022 (kosmetologia, analityka medyczna)
marzec/kwiecień 2023 (farmacja)
12:00 Aula nr 35
Wydział Farmaceutyczny
ul. Jurasza 2 w Bydgoszczy

Filozofii i Nauk Społecznych

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

nie organizuje

Humanistyczny

nie organizuje

Lekarski CM

czwartek, 10 listopada 2022 10:00 Filharmonia Pomorska

Matematyki i Informatyki

nie organizuje

Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

sobota, 14 stycznia 2023 12:00 Aula UMK

Nauk Historycznych

Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Nauk o Zdrowiu

piątek, 2 grudnia 2022

Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

nie organizuje

Prawa i Administracji

Sztuk Pięknych

Teologiczny