KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Bieg z książką

Bieg organizowany jest raz w roku (w maju) dla społeczności akademickiej – absolwentów, studentów, pracowników UMK oraz sympatyków naszej Uczelni.

Celem imprezy jest upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz popularyzacja czytelnictwa.

Organizatorami imprezy są Program Absolwent UMK oraz Klub Maratoński UMK we współpracy z Biblioteką Główną UMK.