KontaktReja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Skołowane Majówki, Czerwcówki i Lipcówki

Lawendowym szlakiem ze smakiem

na zdjęciu budynek otoczony polem kwitnącej lawendy
Zagroda Lovenda kujawska fot. Maciej Nadolski | Obserwator Toruński

2 – 3 lipca 2022

Toruń – Gniewkowo – Złotniki Kujawskie – Leszcze – Toruń (110 km / 2 dni)

 • Dystans: ok. 110 km (2 dni)
 • Tempo: umiarkowane/szybkie
 • Zbiórka: informacja wkrótce
 • Powrót: informacja wkrótce
 • Kierownik wycieczki: Ewa Jakubczyk
 • Atrakcje:
 • Koszt i zaliczka:
  • 50 zł nocleg (hotel w Tucznie),
  • 15 zł śniadanie,
  • udział w warsztacie w ramach Festiwalu Lawendy (program i koszt wkrótce),
  • ubezpieczenie i pozostałe posiłki we własnym zakresie,
  • zaliczkę 50 zł należy wpłacić do 12 czerwca 2022 na konto Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici
   nr 56 1140 2017 0000 4502 0345 2695, z dopiskiem LAWENDA. Brak wpłaty zadatku w tym terminie zostanie potraktowany jako rezygnacja.
 • Do uczestnictwa uprawniony jest członek Klubu Rowerowego Skołowani (lista główna jest już zamknięta).
 • Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność.

pozostałe wiadomości