Gagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Powiadomienia o wycieczkach rowerowych

Informacje o wycieczkach umieszczane są:

Możesz też otrzymywać powiadomienia: