Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Członkowie

Prezesi/prezeski Klubu w sezonie rowerowym:

  • 2023 – Włodzimierz Deczyński, absolwent historii UMK
  • 2022 – Dariusz Sienkiewicz, absolwent ekonomiki i organizacji produkcji UMK
  • 2021 – Jacek Piszczek “Wentylek”, absolwent biologii UMK
  • 2020 – Danka Burnicka “Dynamik”, absolwentka matematyki UMK
  • 2019 – Jacek Piszczek “Wentylek”, absolwent biologii UMK