Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Członkowie

Prezesem Klubu w sezonie rowerowym 2018 był Jacek Piszczek “Wentylek”, absolwent biologii UMK.
Prezesem Klubu w sezonie rowerowym 2019 była Danka Burnicka “Dynamik”, absolwentka matematyki UMK.
Prezesem Klubu w sezonie rowerowym 2020 był Jacek Piszczek “Wentylek”, absolwent biologii UMK.
Prezesem Klubu w sezonie rowerowym 2021 jest Dariusz Sienkiewicz, absolwent ekonomiki i organizacji produkcji UMK.