Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Sezon 2024

Czterodniówka: Borów szum

Zdjęcie ilustracyjne

30 maja - 2 czerwca 2024  

• Trasa wycieczki:
Pociągiem: Toruń - Grudziądz - Laskowice,
Rowerem: Laskowice – Gródek – Tleń – Wydry – Wierzch – Laskowice,
Pociągiem: Laskowice - Grudziądz - Toruń.

• Kierownictwo wycieczki: Włodzimierz Deczyński, Dariusz Sienkiewicz;
• Koszt: nocleg i przejazd pociągiem - ok. 300 zł (szczegóły wkrótce);
• Zgłoszenia i zadatek: ostatecznym potwierdzeniem udziału jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł do dnia 21 kwietnia 2024 na konto Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici nr 56 1140 2017 0000 4502 0345 2695, z dopiskiem BORY oraz imieniem i nazwiskiem. Brak wpłaty zadatku w tym terminie zostanie potraktowany jako rezygnacja;
• Wypełnij Zgłoszenie udziału

PROGRAM WYCIECZKI

Dzień 1, 30 maja 2024

Trasa - mapka, 50 km

Atrakcje:
Kamień świętego Wojciecha lub Diabelski Kamień – granitowy głaz narzutowy znajdujący się przy południowej granicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Według legendy święty Wojciech z tego miejsca wygłosił jedno ze swoich kazań w czasie misji chrystianizacyjnej do Prus. Według innej legendy diabeł przenosił głaz, aby przegrodzić nim nurt Wdy, lecz nie zdążył przed świtem i musiał pozostawić go w tym miejscu (kilkaset metrów od rzeki). Głaz granitowy jest pomnikiem przyrody nieożywionej o obwodzie 24,5 m, szerokości 8,8 m i wysokości 3,8 m.  To trzeci co do wielkości głaz narzutowy w Polsce.
• Most kolejowy w Leosi
• Łączka papieska z kapliczką w Leosi powstała w 60 rocznicę pobytu w tym miejscu Karola Wojtyły - przyszłego papieża Jana Pawła II, który w 1956 r. odbywał spływ kajakowy po rzece Wdzie z postojami w Gródku i w Leosi. W kapliczce znajdują się rzeźby Maryji, papieża JP II, wymurowano tu też symboliczny kajak.

Drzycim
6 kwietnia 1091 rozegrała się tu bitwa między wojskami Władysława Hermana i Pomorzanami, opisana przez Galla Anonima jako zwycięstwo wojsk polskich, choć najprawdopodobniej zakończyła się ich porażką. Od roku 1309 wieś przeszła w ręce Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego – czyli Krzyżaków. W roku 1461, powróciła tu władza polska. W wyniku I rozbioru Drzycim stał się częścią Prus. Niepodległość odzyskał w roku 1920. Podczas II wojny światowej włączony został do Rzeszy. W czasie okupacji zginęło wielu mieszkańców gminy, o czym świadczą mogiły w Jastrzębiu, Drzycimiu i Gródku.

Lisiny

W latach 1944–1945 miejscowość znajdowała się na obszarze poligonu doświadczalnego rakiet V2 o nazwie Heidekraut. Pierwsza rakieta wystartowała stąd 31 lipca 1944 roku o godzinie 19:09. Wśród zabudowań miejscowości znajduje się lej po eksplozji rakiety.

Dzień 2, 31 maja 2024

Trasa - mapka, 56 km
Atrakcje:

Hydroelektrownie w Gródku i Żurze są cennymi zabytkami techniki o niezwykle bogatej historii. Zwiedza je corocznie ponad 2000 turystów z Polski i zagranicy. W dwudziestoleciu międzywojennym zasilały Pomorze.
Opiekę techniczną nad budową elektrowni w Gródku sprawował prof. Gabriel Narutowicz, hydrotechnik o europejskiej sławie, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W 1923 r. uruchomił ją prezydent RP Stanisław Wojciechowski. Do 1929 r. była największą i najnowocześniejszą polską hydroelektrownią. Zasilała powiat świecki ze Świeciem, Chełmno i Chełmżę, Grudziądz, Toruń, Gdynię. W 1924 r. dała początek spółce Pomorska Elektrownia Krajowa "Gródek", która dała zatrudnienie aż 450 mieszkańcom powiatu świeckiego.
Zbudowaną w czasie zaledwie 18 miesięcy Elektrownię Żur uruchomił w 1930 r.  prezydent  RP Ignacy Mościcki. Powstała, by zasilać Gdynię. Zastosowano w niej najnowocześniejsze w ówczesnej Polsce rozwiązania np. pierwszą rozdzielnię napowietrzną, pierwsze turbiny Kaplana (użyte po raz pierwszy w Europie - a wg niektórych źródeł także na świecie - na spad 15,5 m). Była największą i najnowocześniejszą hydroelektrownią oddaną do użytku w Drugiej Rzeczypospolitej. Dzięki 440-hektarowemu Zalewowi Żurskiemu, pobudziła rozwój Tlenia jako miejscowości letniskowej. Tu także biwakował ks. dr Karol Wojtyła, podczas spływu Wdą.

Krąplewice
to stara kociewska wieś - pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1273 r. i podaje, ze książę pomorski Mszczuj II nadał wieś Krąplewice Mikołajowi Jankowicowi - możnowładcy wielkopolskiemu. W czasach krzyżackich (lata 1309-1466) osada należała do komturstwa świeckiego.

Jeżewo
Według tradycji w 997 roku wędrował przez Leosię, Lipno, Lipienki i Jeżewo Święty Wojciech i już w XI wieku prawdopodobnie miano utworzyć parafię jeżewską. Pierwsze wzmianki historyczne o miejscowościach leżących na terenie obecnej gminy Jeżewo pochodzą z XII - XV wieku.

Dzień 3, 1 czerwca 2024

Trasa - mapka, 75 km
Atrakcje:
Cekcyn – po raz pierwszy wzmiankowany w 1301 r.
Tuchola – układ urbanistyczny starego miasta z XIV w.

 Trzebciny – wieża widokowa

Dzień 4, 2 czerwca 2024

Trasa - mapka, 34 km
Atrakcje:

Kozłowo
• Most kolejowy w Kozłowie nad Wdą przypomina rzymskie akwedukty. Ma ponad 170 lat. To jeden z najstarszych i najbardziej okazałych mostów kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim. W czasie prac budowlanych w 1850 r. przy budowie mostu znaleziono meteoryt żelazny o wadze 21,5 kg. Obecnie największy fragment znaleziska znajduje się w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie. Kolejny fragment w planetarium w Olsztynie oraz w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Meteorytowi nadano nazwę „Schwetz" – „Świecie".

Kamień pamiątkowy poświęcony Fryderykowi Chopinowi.

 

 

 

pozostałe wiadomości