KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Wycieczki rowerowe w 2021

Październikowy rajd zamkowy

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Włodzimierz Deczyński

10 października 2021

Toruń – Mała Nieszawka – Toruń – Złotoria – Toruń (ok. 30 km pętla)

Wycieczka rowerowa w ramach cyklu Skołowane Niedziele.

 • Kierownictwo wycieczki: Włodzimierz Deczyński (historyk-przewodnik)
 • Szczegółowa trasa: Toruń – Mała Nieszawka – Toruń – Złotoria – Toruń; przejazd przez remontowany most drogowy i dalej wzdłuż wału przeciwpowodziowego do Małej Nieszawki (ok. 7 km)
 • Dystans: ok. 30 km (pętla)
 • Tempo: umiarkowane
 • Zbiórka: godz. 10:00, Plac Rapackiego, koło pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Powrót: ok. godz. 16:00
 • Atrakcje:
  • Ruiny pierwszego na ziemiach polskich zamku krzyżackiego w Małej Nieszawce
   Zamek znajduje się na terenie prywatnym (warto przygotować drobną opłatę dla właścicielki za umożliwienie zwiedzania), opowieść o historii powstania zakonu, początkach jego obecności na ziemiach polskich, wpływie krzyżaków na cywilizację i wygląd Ziemi Chełmińskiej oraz oddziaływanie na politykę i historię naszego miasta i regionu.
  • Ruiny zamku Dybów w lewobrzeżnym Toruniu
   Historia zamku oraz miasta jakie wokół niego powstało i zostało przeniesione na inne miejsce (opowieść ilustrowana oryginalnymi mapami, grafikami i zdjęciami, 
  • Ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu
   Historia zamku, jego oddziaływanie na miasto, zniszczenie przez  mieszczan,  oczyszczenie terenu w latach 60. XX w. i ustanowienie trwałej ruiny. 
  • Ruiny zamku królewskiego w Złotorii w widłach Wisły i Drwęcy
   Historia zamku, dramatyczne działania wojenne – opowieść ilustrowana zdjęciami i wizerunkami zamku z wcześniejszego okresu.
  • Zabytkowy kościół w Kaszczorku, który pierwotnie kościół był częścią założenia klasztornego Begardów.
 • Koszt: bezpłatna (ubezpieczenie we własnym zakresie).
 • Do uczestnictwa uprawniony jest absolwent UMK z osobą towarzyszącą.
 • Zapisy: na wycieczkę nie obowiązują zapisy, wystarczy pojawić się w miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie i wpisać się na listę uczestników wycieczki, podając nr Karty Absolwenta UMK.
 • Obostrzenia COVID-owe: obowiązkowe maseczki oraz utrzymywanie dystansu 2 m.
 • Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność.

pozostałe wiadomości