KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Wycieczki rowerowe w 2011

Wokół poligonu

obrazek:

14 maja 2011

Toruń – Glinki – wzdłuż torowisk do trasy kolejowej Toruń-Inowrocław – do drogi do Suchatówki – droga pożarowa nr 5 do Otłoczyna – droga pożarowa nr 7 do Torunia (ok. 50 km)

pozostałe wiadomości