Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Wycieczki rowerowe w 2009

Pojezierze Brodnickie II

Zdjęcie ilustracyjne

11 – 12 lipca 2009

ok. 60 + 40 km

pozostałe wiadomości