KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Wycieczki rowerowe w 2008

Mogilno – Inowrocław

obrazek:

22 czerwca 2008

ok. 60 km

pozostałe wiadomości