Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Wycieczki rowerowe w 2008

Cierpice I

Zdjęcie ilustracyjne

30 marca 2008

Ok. 20 km

pozostałe wiadomości