Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Warsztaty brydżowe

Od 8 września 2021 (po przerwie związanej z pandemią) reaktywowane zostały spotkania Klubu Brydżowego, tym razem w formie warsztatów prowadzonych przez Roberta Kamińskiego, instruktora Polskiego Związku Brydża Sportowego.

Zajęcia pod hasłem: “Brydż – fitness umysłu” prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania, zgodnie z mottem “Minimum teorii, maksimum praktyki”:

  • grupa początkująca (“od zera”) – dla osób chcących opanować podstawy na tyle, by usiąść do stolika i zagrać,
  • grupa zaawansowana – dla zawodników średnio zaawansowanych pragnących poprawić swoje umiejętności.
Zajęcia obejmują: ćwiczenia, quizy, zadania i zabawy doskonalące umiejętności licytacyjne, rozgrywkowe i wistowe na wszystkich poziomach zaawansowania. Prócz zajęć ściśle brydżowych warsztaty uzupełniane będą wieloma innymi ćwiczeniami rozwijającymi kreatywność, wyobraźnię, pamięć, myślenie, zdolności interpersonalne, słowem wszystko to, co składa się na fitness umysłu.

Miejsce i terminy spotkań

Uczestniczyć mogą studenci, absolwenci i pracownicy UMK oraz uczniowie ULO UMK.

Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy.

Galeria zdjęć:

plakat 2021/2022