Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Konkursy

Nanopolis. Uniwersum przez lupę

Książki Nanopolis. Uniwersum przez lupę nie można nabyć, ale można ją wygrać w naszych konkursach!

 

Konkursy indywidualne

 • W konkursach indywidualnych udział mogą brać wszystkie zainteresowane osoby, w każdym z nich połowa nagród zagwarantowana jest dla osób posiadających Kartę Absolwenta UMK.
 • Zadanie konkursowe wykonuje dziecko przy wsparciu rodzica / opiekuna. Zgłoszenie konkursowe wypełnia rodzic / opiekun.
 • W każdym konkursie przygotowano 20 nagród – są to pakiety, w skład których wchodzi: książka Nanopolis i bawełniana torba z Mikołajem Kopernikiem (wartość ok. 70 zł).
 • Można brać udział w kilku konkursach, ale nagrodę indywidualną można zdobyć tylko jeden raz.
 • Uczestnicy akceptują regulamin konkursu:
 • Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z klauzulą:
Nazwa i termin konkursu
Rodzaj konkursu
Zadanie konkursowe
Szczegóły
Nanopolis: Futuro

06.11.2021 – 30.11.2021

 • listopad 2021
konkurs kreatywny opisz, co byś chciał/chciała, żeby robiły roboty przyszłości (objętość do 500 znaków)
Nanopolis: Verbo

06.12.2021 – 31.12.2021

 • grudzień 2021
konkurs słowno-plastyczny narysuj rebus, którego hasłem jest słowo związane z nauką
Nanopolis: Eksperimento

06.01.2022 – 31.01.2022

 • styczeń 2022

 

konkurs doświadczalno-plastyczny przyjrzyj się jakiemuś przedmiotowi (np. powierzchni skóry, kartce papieru, roślinie) przez lupę (można użyć aplikacji w telefonie), a następnie narysuj i opisz, co widzisz (przedstaw zdjęcie lub skan)
Nanopolis: Floro

06.02.2022 – 28.02.2022

 • luty 2022
konkurs kreatywno-manualny wykonaj dowolną nietypową techniką różę (zgłoś zdjęcie autora/autorów pracy z kwiatem)
Nanopolis na TFNiS

 • kwiecień 2022
szczegóły zostaną ogłoszone podczas Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2022
 • Konkurs stacjonarny

Konkurs na rzecz szkół

 • W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby posiadające Kartę Absolwenta UMK.
 • Uczestnik zgłasza szkołę podstawową, która ma otrzymać 2 egzemplarze książki Nanopolis z przeznaczeniem na nagrody dla najzdolniejszych uczniów. Na ten cel przeznaczamy 300 książek (150 szkół)!
 • Dodatkowo wśród zgłoszeń Jury wybierze 10 najlepszych odpowiedzi na zadanie konkursowe – ich autorzy otrzymają egzemplarz Nanopolis i bawełnianą torbę z Mikołajem Kopernikiem (wartość ok. 70 zł) dla siebie.
 • Uczestnicy akceptują regulamin konkursu:
Nazwa i termin konkursu
Rodzaj konkursu
Zadanie konkursowe
Szczegóły
Nanopolis: Schola

06.11 – 05.12.2021

 • listopad – grudzień 2021
konkurs kreatywny wymyśl hasło popularyzujące naukę / zachęcające do eksperymentowania / uczenia się
 • Nagrody dla absolwentów i dla wskazanych przez nich szkół
 • Zgłoszenie