Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Regulamin

#AKTYWNIzUMK – Regulamin akcji 2020 (123 KB)


 1. Organizatorzy
  • Organizatorem akcji „#AKTYWNIzUMK” jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Program „Absolwent UMK”.
 1. Cel i zakres akcji
  • Celem akcji jest zacieśnianie więzi UMK z jej absolwentami poprzez organizację wydarzenia o charakterze sportowo-rekreacyjno-integracyjnym.
  • Akcja polega na tym, że w wybrany przez siebie dzień: 30 lub 31 maja 2020 uczestnicy – absolwenci UMK (biegacze, rowerzyści, rolkarze, chodziarze etc.) – wyruszają i pokonują swoją samodzielnie ustaloną trasę dowolnej długości. Każdy uczestnik wyrusza osobno (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i zarządzeniami epidemiologicznymi), ale ze świadomością, że równocześnie z nim tego samego dnia biegnie / jedzie / idzie większa grupa absolwentów.
  • Podczas wyprawy uczestnik-absolwent robi co najmniej dwa zdjęcia:
   • zdjęcie siebie na tle charakterystycznego elementu u celu swojej podróży – tak, by inni mogli potem zgadywać dokąd dojechał (zabawa na Facebooku);
   • zdjęcie jakiejś ciekawostki, osobliwości napotkanej na trasie (człowiek, element architektury, zabytek, roślina, zwierzę, pejzaż), opatrzone krótkim opisem – to zdjęcie weźmie udział w konkursie z nagrodami.
  • Oba zdjęcia (z opisem odkrycia / ciekawostki na trasie) należy przesłać na adres program@absolwent.umk.pl, podając swoje imię, nazwisko, nr Karty Absolwenta UMK i ukończony kierunek studiów na UMK.
  • Zdjęcia można także samodzielnie opublikować w wydarzeniu na Facebooku #AKTYWNIzUMK (oba zdjęcia w ramach jednego posta). W przypadku osób nieposiadających profilu na FB, zdjęcia w tym miejscu zamieszczą organizatorzy.
  • Publikowany w wydarzeniu na Facebooku post trzeba opatrzyć swoim imieniem, nazwą kierunku studiów ukończonych na UMK oraz tagiem #AKTYWNIzUMK2020.
  • Zdjęcia zostaną umieszczone również w galerii wydarzenia na portalu absolwenckim absolwent.umk.pl/AKTYWNIzUMK.
 1. Termin i miejsce imprezy
  • Akcja rozpocznie się 30 maja 2020, a zakończy się 31 maja 2020.
  • Zdjęcia będzie można przesyłać do 1 czerwca 2020 włącznie.
  • Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego nastąpi najpóźniej do 5 czerwca 2020.
 1. Uczestnictwo
  • Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, który dostępny jest na stronie absolwent.umk.pl/AKTYWNIzUMK.
  • Udział w akcji jest bezpłatny.
  • W akcji mogą uczestniczyć wszyscy absolwenci UMK.
  • W konkursie fotograficznym mogą uczestniczyć posiadacze Karty Absolwenta UMK.
  • Absolwenci zobowiązują się wziąć udział w akcji, uwzględniając obowiązujące wytyczne i zarządzenia epidemiologiczne w związku z zapobieganiem pandemii koronawirusa COVID-19.
 1. Przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
  • Przesłanie/udostępnienie zdjęć oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa kierunku studiów ukończonych na UMK) oraz wizerunku uczestnika akcji przez organizatora, w celach organizacji akcji i promocji wydarzeń uniwersyteckich.
 1. Nagrody
  • Jury składające się z 5 pracowników Działu Promocji i Informacji UMK oceni nadesłane fotografie oraz opisy i przyzna:
   • 3 nagrody główne: bluzy z logo UMK (3 modele i 4 rozmiary do wyboru);
   • wyróżnienia: skarpetki z logo UMK (4 rozmiary do wyboru).
  • Nagrody zostaną przesłane pocztą.