KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zjazdy absolwenckie

Informacje o planowanych zjazdach oraz relacje ze spotkań absolwenckich.