Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Przywileje w całej Polsce

TUiR Warta S.A. (ubezpieczenia)

Zdjęcie ilustracyjne

Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 22
tel. +48 56 610 74 43, 801 308 308

www.warta.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. działa od 1920 roku. Oferta firmy składa się z ponad 160 produktów przeznaczonych dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowe, finansowe i odpowiedzialności cywilnej. Firma konsekwentnie rozwija sieć sprzedaży, zarówno tradycyjnej, jak i internetowej.

Przywileje dla absolwentów UMK

10% rabatu na Ubezpieczenia:

  • Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
  • Autocasco Standard (ACS)
  • Autocasco Komfort (ACK)
  • Warta Dom PLUS (WD +)
  • Warta Dom Komfort PLUS (WDK +)
  • HDI TWÓJ DOM

Zniżka może być udzielana wyłącznie osobom fizycznym, legitymującym się w momencie zawierania nowej umowy ubezpieczenia Kartą Absolwenta UMK, występujących w umowie ubezpieczenia w roli Ubezpieczonego.

Zniżka ta stosowana jest wyłącznie przy zawieraniu nowej umowy ubezpieczenia. Może być ona łączona z innymi zniżkami, z wyłączeniem rabatów udzielanych w ramach programów WARTA FIRMA, w przypadku taryfikacji umowy Mała Flota oraz w przypadku wznawiania umowy w ramach promocji SOWA.

W zakresie produktów komunikacyjnych, tj. OC, ACS, ACK, HDI AC+, zniżka może być udzielana wyłącznie w przypadku zawierania umowy nowej, na pojazdy zarejestrowane jako osobowe, ciężarowe i specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t.

Adresy i telefony placówek dostępne na www.warta.pl oraz pod numerem infolinii 801 308 308. Informacji udzielają również pracownicy toruńskiego oddziału TUiR WARTA S.A. pod numerem 56 610 74 43.

pozostałe wiadomości