Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Aktualności

Duchowieństwo w Penitencjarii Apostolskiej

Zdjęcie ilustracyjne

  • wtorek, 25 maja 2021, godz. 15:00
  • prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Nauk Historycznych UMK
  • wykład online z wolnym dostępem
  • wydarzenie na Facebooku

Wykład będzie połączony ze spotkaniem autorskim "Kontakty duchownych ze Stolicą Apostolska. Obrazy z życia średniowiecznego kleru w dokumentach Penitencjarii Apostolskiej".

Książka stanowi swoiste podsumowanie dotychczasowych zainteresowań autora papieskimi dyspensami zarówno z punktu widzenia aspektów prawnych, obowiązujących przy ich udzielaniu dla duchownych, jak i – a może przede wszystkim – opisu różnych obszarów życia codziennego duchowieństwa, które zostały zawarte w ich treści.

Badania aspektów prawnych związanych z udzielaniem papieskich dyspens pozwoliły na pokazanie, w jaki sposób kler podchodził do tego typu dyspens w kontekście rozumienia i przestrzegania obowiązującego go prawa kanonicznego. Rozważaniom prawnym towarzyszyły oczywiście barwne opisy średniowiecznej codzienności, w którą uwikłali się duchowni. Dyspensy papieskie należą bowiem do takiej kategorii źródeł, które pokazują – poza wspomnianymi aspektami prawnymi – wiele ciekawych i różnorodnych sytuacji z życia szeroko rozumianego średniowiecznego społeczeństwa, wzbogacając nierzadko swoją narrację niezwykle interesującymi dialogami.

Współorganizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Naukowe UMK.

pozostałe wiadomości