Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Aktualności

Konstytucja 3 maja 1791 roku i konstytucje II Rzeczypospolitej

Zdjęcie ilustracyjne
obraz Jana Matejki "Konstytucja 3 Maja 1791 roku", 1891

Prelekcja Mateusza Hübnera z Wydziału Nauk Historycznych UMK organizowana przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

W maju tego roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – pierwszej ustawy zasadniczej na kontynencie europejskim. Konstytucja ta, ustanawiając dziedziczną monarchię konstytucyjną, skierowała Rzeczpospolitą Obojga Narodów na drogę reform, które powstrzymała zbrojna interwencja Rosji. Państwo polsko-litewskie upadło w 1795 roku, ale przetrwała pamięć o dziele Konstytucji 3 maja.
Pierwsza konstytucja odrodzonej po I wojnie światowej Polski – uchwalona sto lat temu – w preambule odwołała się właśnie do Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 roku. Ustawa zasadnicza z 17 marca 1921 roku była konstytucją państwa demokratycznego – w przeciwieństwie do konstytucji kwietniowej, która weszła w życie 24 kwietnia 1935 roku w okresie autorytarnych rządów obozu piłsudczykowskiego.

 

pozostałe wiadomości