Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Inspiracje naukowe

Badania naukowe prowadzone na UMK, które stały się inspiracją do powstania książki.

Fragment fabuły Autorzy badań Opis badań
Więcej informacji
„Widzowie próbują się domyślić, co aktorzy tej pantomimy chcą im przekazać gestami.” dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK, dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK, Wydział Humanistyczny Toruńscy językoznawcy zajmują się semiotyką eksperymentalną. Interesuje ich komunikacja pantomimiczna i gesturalna w populacjach klinicznych, a konkretnie wśród dzieci z autyzmem. Artykuł “Słowa opowiedziane gestem”
„Postać ta wygląda trochę inaczej niż pozostali uczestnicy spotkania – wprawdzie ma twarz kobiety i ubrana jest w sukienkę, ale tył jej głowy, ręce i nogi są metalowe. To robot humanoidalny, czyli podobny do człowieka.” dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Prof. Kruszewski prowadzi badania m. in. w sferze społeczno-kulturowych aspektów obecności sztucznej inteligencji w życiu człowieka. Bada jej wpływ na sferę poznawczo-emocjonalną i zachowania ludzkie. Poszukuje w badaniach obszarów bezpiecznego wykorzystania robotów i możliwości wykonywania przez nie określonych prac na rzecz człowieka (zdrowie, usługi, życie osobiste). Zainteresowania badawcze naukowca
– Zbadajmy tę sprawę! Zrobimy prawdziwe dochodzenie! – do pomysłu zapaliła się Apka.

-Tylko uważajcie, aby nie zniszczyć znajdujących się tu śladów i nie zostawić własnych – zwróciła im uwagę Esperanta.”

dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK, dr Leszek Stępka, Wydział Prawa i Administracji Na Wydziale Prawa i Administracji UMK istnieje Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, której pracownicy dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK i dr Leszek Stępka specjalizują się w kryminalistyce, w szczególności w badaniach broni palnej, wariograficznych oraz badaniach praktyki czynności procesowych – przesłuchania, w tym jego szczególnych formach, np. przesłuchaniach dzieci, przeszukaniach, okazaniach itp. Zainteresowania badawcze dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz

Zainteresowania badawcze dr. Leszka Stępki

“– Interesują nas róże – powiedziała Apka. – Pan też je hoduje?
– Właśnie je oglądam – odpowiedział profesor, a na jego twarzy pojawił się uśmiech. – Chcecie je zobaczyć?
prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz, dr Piotr Kamedulski, mgr Wojciech Zieliński, Paweł Nowak, Wydział Chemii Naukowcy wynaleźli nową metodę otrzymywania róż grafenowych z wykorzystaniem wodnych zawiesin grafitu. Materiał może pozwolić na udoskonalenie procesu generowania energii elektrycznej np. w superbateriach. Dzięki swoim właściwościom w przyszłości materiał ten będzie mógł zastąpić krzem w elektronice, co umożliwi dalszą miniaturyzację sprzętu elektronicznego. Artykuł “Nagrody dla róż grafenowych”
„– A po co przyniósł pan ten kawał drewna? – zapytała Apka.
– Kłodę znaleźli w ziemi archeolodzy podczas wykopalisk prowadzonych w dawnym grodzie. Poprosili mnie o zbadanie, z jakiego jest drewna i czy na pewno pochodzi z X wieku.”

“– Kłoda sczerniała, ponieważ bardzo długo leżała pod ziemią, bez dostępu powietrza – wyjaśniła doktor Grodzisława, archeolożka. – Odkryliśmy ją w konstrukcjach na terenie grodu pierwszego władcy państwa polskiego Mieszka I. “
prof. dr hab. Tomasz Ważny, Wydział Sztuk Pięknych Prof. dr hab. Tomasz Ważny wydatował początek budowy fortyfikacji grodu księcia Mieszka I na 968 r. Dzięki badaniom archeologicznym na Ostrowie Tumskim w Poznaniu ustalono trzy fazy budowy oraz rozbudowy wału grodu Mieszka. Artykuł “Początki państwa polskiego zapisane w drewnie”
Robotycy opracowują algorytmy, które umożliwiają dotarcie robota do celu, omijanie przeszkód i poruszanie się po terenie o różnej nawierzchni.  dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Realizowany w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych projekt dotyczący kooperacji robotów mobilnych z człowiekiem ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ dotyczy zagadnień z trzech dyscyplin naukowych: automatyki i robotyki, matematyki oraz informatyki. Równolegle do prac badawczych realizowanych w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych, prowadzone są zajęcia laboratoryjne z zakresu programowania robotów mobilnych.  Badania Zespołu Automatyki i Robotyki
Pani profesor Czuła na pewno będzie wiedziała, co mu dolega – rzuciła z przekonaniem.
Po dotarciu na miejsce edukusy opowiedziały pani profesor, że podejrzewają kota o zniszczenie róż. Długo milczała, skupiona na badaniu. Kot początkowo wyrywał się gwałtownie, po chwili jednak uspokoił się i spotulniał. Profesor Czuła osłuchała jego klatkę piersiową, a potem przebadała go także ultrasonografem.”
prof. dr hab. Urszula Pasławska, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Prof. Urszula Pasławska w swoich badaniach skupia się na chorobach serca kotów i psów (zwłaszcza kardiamiopatia przerostowa). Pod kątem wrodzonych wad serca przebadała najwięcej zwierząt w Polsce. Przy prowadzeniu badań korzysta z ultrasonografu. Wspólnie z ogrodem zoologicznym w Bydgoszczy bada niedomykalność zastawki w sercu lamparta śnieżnego. Lista publikacji
„– Czy chcecie poznać wirtualną rzeczywistość? – zapytał doktor Proteus, zdejmując z głowy dziwny przedmiot. – Włóżcie więc gogle VR i spróbujcie postawić się w sytuacji innego człowieka.” dr Daniel Żuromski i dr Adam Fedyniuk, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych W Kogni_LAB wirtualna rzeczywistość jest wykorzystywana do badań relacji społecznych z uwzględnieniem komponentu poznawczego w obrębie uwarunkowań takich jak: stereotypy, uprzedzenia, reakcje na sytuacje stresowe. Oprócz tego, dokonywane są badania w kontekście percepcji fizycznych cech obiektów z perspektywy wpływu efektu Proteusa na zachowanie. Więcej o Kogni_LAB
– Niestety, pamiętnika nie mam przy sobie, bo przekazałem go socjologom – wyjaśnił doktor Nasionko. – To naukowcy, którzy prowadzą badania w oparciu o metodę pamiętnikarską.  dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Bezpośrednią inspiracją stał się konkurs na pamiętniki “Życie codzienne w czasach koronawirusa”, będący wspólną inicjatywą naukowców z Katedry Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej z Instytutu Socjologii UMK oraz Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W analizie nadesłanych tekstów, autorzy skupili się na trudnościach spotykanych na wielu życiowych polach. Artykuł “Pamiętnik z czasu koronawirusa”
No… po prostu… chodząc po szklarni, oglądałem na telefonie wykład o kropkach kwantowych opowiadał z błyskiem w oku. Niesamowite jest to, że fizycy chcą zrozumieć, jak działa świat niewidzialny gołym okiem, czyli w skali nano. Tworzą nanostruktury i chcą je zastosować w nowoczesnych telewizorach czy komputerach przyszłości. Bardzo mnie to zainteresowało!” dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  Kropki kwantowe to jeden z rodzajów nanostruktur. Nanostruktury są wytwarzane przez badaczy w dwóch celach. Pierwszy to chęć zaspokojenia ciekawości naukowej po to, by zrozumieć działanie praw fizyki w skali nano, a więc na odległościach rzędu miliardowej części metra. Drugi cel to obecne i przyszłe zastosowania praktyczne, takie jak w nowoczesnych telewizorach już dziś chwalących się technologią „Quantum Dots”, czy dopiero planowane tranzystory o rozmiarach nano, które będą „sercami” komputerów przyszłości. Sylwetka naukowa badacza
„Dwa dni później uczniowie pod okiem pani Pasji wykopali korzenie róż i zawieźli je na wysypisko śmieci, do kompostowania. Pomagały im edukusy wraz z Esperantą. Spotkali tam panią profesor Mikrob, która prowadzi badania na temat specjalnego rodzaju grzybów zjadających plastik. dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK, dr Agnieszka Richert, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK wynalazła preparat, który przyspiesza rozkład plastiku. PETstop to biologiczny, w pełni bezpieczny dla środowiska środek. Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie zadziałają jak swego rodzaju induktor, który sam rozpocznie proces degradacji plastiku, a w dodatku ułatwi degradację z udziałem innych organizmów obecnych w glebie. Artykuł “PETstop: mikroorganizmy na wojnie z plastikiem”
– A tak, chcemy zasiać łąkę, która w swoim składzie zawiera łubin – wyjaśnił profesor Azot. – Ta roślina ma supermoce. Pomaga tworzyć naturalny nawóz i dobrze radzi sobie z suszą.” dr hab. Emilia Wilmowicz, prof. UMK, mgr Sebastian Burchardt, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Łubin żółty został wyselekcjonowany jako najlepszy surowiec białkowy, ponieważ charakteryzuje się małymi wymaganiami glebowymi przy jednoczesnym korzystnym składzie aminokwasowym białek. Naukowcy z UMK dążą do tego, by uprawa łubinu była bardziej opłacalna. Chcieliby wyselekcjonować odmiany odporne na suszę. Artykuł “Biolodzy z UMK walczą ze skutkami suszy na polach”