KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Aktywni absolwenci UMK

Weronika Kubiak

obrazek:

Absolwentka kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 2016
Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej

Sama o sobie: 

Studia na Wydziale Nauk Historycznych ukształtowały moją przyszłość, co na początku nie wydawało się takie oczywiste. Najważniejsze okazały się dla mnie praktyki i wolontariat, ponieważ była to próbka tego, co można ewentualnie robić po studiach. Praktyki odbyłam w Archiwum Emigracji przy Bibliotece Uniwersyteckiej, kierowanym przez prof. Mirosława Supruniuka, który scalił ogromny dorobek inteligencji polskiej na emigracji. Wolontaryjnie przebywałam w Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej, która realizuje świetne projekty oraz konferencje historyczne. To tam poznałam charyzmatyczną panią dr Katarzynę Minczykowską-Targowską, dzięki której mogłam na ostatnim roku studiów podjąć pracę w "Dorotkowie" – Fundacji na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół.

WNH realizuje bardzo pożyteczne projekty – UniKompas oraz POWER UMK. Pierwszy daje możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje miękkie oraz konkretne umiejętności, takie jak zarządzanie projektami czy zaawansowaną obróbkę tekstu. POWER UMK to program stażowy, dzięki któremu mam obecną pracę w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Umożliwia on odbycie stażu w samodzielnie wybranej instytucji w dowolnym mieście oraz refunduje praktycznie wszystkie koszty z nim związane. Instytut Pamięci Narodowej też nie był moją pierwszą instytucją na liście, ale to również okazało się szczęśliwym zrządzeniem losu. Jeszcze w trakcie odbywania stażu zaproponowano mi etat, więc ominął mnie etap szukania pracy po studiach, czego zawsze się obawiałam.

W obecnej pracy zajmuję się obsługą biurową sekretariatu, która polega głównie na elektronicznej ewidencji obiegu pism wpływających i wychodzących z archiwum oraz właściwym przebiegu informacji między poszczególnymi referatami, czyli przekazywanie zadekretowanej korespondencji. Oprócz tego obsługuję wnioskodawców archiwum telefonicznie i wyjaśniam procedury składnia wniosków, przygotowuję pisma na zlecenie naczelnika oraz – gdy jest na to czas, co zdarza się rzadko – przygotowuję dokumenty z ubiegłych lat do przekazania do archiwum zakładowego.

pozostałe wiadomości