Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Sylwetki absolwentów UMK


Ambasadorowie UMK

Zarządzeniem nr 5 Rektora UMK z dnia 19 stycznia 2015 roku ustanowiono wyróżnienie – tytuł honorowego Ambasadora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł Ambasadora może otrzymać osoba, która jest absolwentem Uniwersytetu lub Akademii Medycznej w Bydgoszczy, odniosła znaczące sukcesy w nauce, kulturze, sztuce, polityce albo działalności gospodarczej i promuje Uniwersytet w swojej codziennej działalności, przy czym nie jest pracownikiem Uniwersytetu.

Sylwetki Ambasadorów UMK


Najlepsi absolwenci UMK

Tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznawany jest przez Senat UMK i uroczyście wręczany przez Rektora w dniu inauguracji nowego roku akademickiego. Tytuły Najlepszego Absolwenta Wydziału UMK przyznawane są przez Rady Wydziałów i wręczane przez Dziekanów podczas dyplomatoriów. Tytuł może otrzymać absolwent wyróżniający się osiągnięciami na polu naukowym, zawodowym, społecznym i/lub artystycznym.

Sylwetki Najlepszych Absolwentów UMK