Środek Polski
29 lipca – 6 sierpnia 2017
Kutno – Chodecz – Wietrzychowice – Borysławice Zamkowe – Cząstków – Kłodawa – Uniejów – Łęczyca – Tum – Góra Świętej Małgorzaty – Piątek – Łódź – Rogów – Nieborów – Dzierzgówek – Łowicz – Maurzyce – Plecka Dąbrowa – Oporów – Kutno

Wycieczka rowerowa dla absolwentów UMK (posiadacz Karty Absolwenta UMK może zabrać jedną osobę towarzyszącą).

  • Koszt: 500 zł/os (cena obejmuje: noclegi, pociągi, ubezpieczenie, zwiedzanie atrakcji wymienionych w programie. Cena nie obejmuje wyżywienia)
  • Liczba miejsc: 14 (decyduje kolejność zgłoszeń)
  • Zgłoszenia i zadatki: do 20 kwietnia 2017
  • Formularz zgłoszeniowy (najpierw wypełnia osoba zgłaszająca - absolwent, potem osoba towarzysząca)