KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

YUFE – The Virtue of Engagement

Zdjęcie ilustracyjne

Zastanawiasz się, jak współtworzyć europejskie wartości w edukacji i nauce? Ciekawi Cię, jak możemy odpowiedzieć na wyzwania współczesnego kryzysu demokracji?

We live in a challenging time for the European values of democracy and freedom, which questions the European idea of harmony, peace, and enlightenment. / Żyjemy w czasach wyzwań dla europejskich wartości demokracji i wolności, które kwestionują europejską ideę harmonii, pokoju i oświecenia.

11 listopada 2021 o godzinie 16:00 weź udział w pierwszym absolwenckim wydarzeniu „YUFE – The Virtue of Engagement” i dowiedz się więcej o roli YUFE (konsorcjum Young Universities for the Future of Europe) w przekształcaniu europejskiego obszaru edukacji. Wspólnie realizujmy wizję YUFE – stwórzmy wpływowy Uniwersytet przyszłości oraz innowacyjną i zjednoczoną Europę!

Wykład wygłosi Pani Rektor Uniwersytetu w Rijece prof. Snjezana Prijic Samarzija.

Spotkanie odbędzie się w formie online, w języku angielskim.

Aby wziąć udział w wykładzie, zarejestruj się TUTAJ.

Więcej informacji na stronie organizatora – Uniwersytetu w Rijece (Chorwacja)

pozostałe wiadomości