Kałdus, Starogród, Chełmno
12 lipca 2008
Kałdus – Starogród – Chełmno

12 lipca 2008 odbyła się doroczna wycieczka Programu "Absolwent UMK". Tym razem wybraliśmy się do Kałdusa, Starogrodu i Chełmna. W ramach odwiedzin na stanowiskach archeologicznych w Kałdusie można było poznać specyfikę pracy archeologa w terenie. Prowadzący tam badania pracownicy Instytutu Archeologii UMK zaprezentowali absolwentom najciekawsze tegoroczne znaleziska.

Spacer historyczny na wzgórze zamkowe w Starogrodzie pozwolił uczestnikom wycieczki zdobyć wiedzę o przedlokacyjnej historii Chełmna. Całości dopełniła prelekcja prof. Wojciecha Chudziaka. Podczas spotkania w gotycko-renesansowym ratuszu w Chełmnie zaprezentował on zdjęcia najbardziej atrakcyjnych znalezisk wykonanych z gliny, poroża, kości, żelaza, srebra i złota, które zostały wykopane podczas prac prowadzonych pod jego kierunkiem w okolicach Góry św. Wawrzyńca. Przewodnik po mieście zaprezentował uczestnikom wycieczki dzisiejsze oblicze historycznego miasta na siedmiu wzgórzach.

Zobacz zdjęcia z wycieczki