Bal Absolwentów i Przyjaciół UMK

Pierwszy Bal Karnawałowy Programu „Absolwent UMK" odbył się w lutym 2006 roku. Impreza uświetniła jubileusz 5-lecia powstania Programu. Była to znakomita okazja do spotkania absolwentów różnych roczników i kierunków UMK. Ich entuzjazm i wynikająca z niego przepyszna zabawa karnawałowa złożyły się na sukces imprezy. Dlatego już w kolejnym roku odbył się drugi, a po nim następny bal…