Nasi sponsorzy

Fundacja Amicus Universitas Nicolai Copernici udziela nam stałego wsparcia organizacyjnego oraz sprzętowego.

 

 

 

Szóstą edycję Kart Absolwenta UMK sponsorowała Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

 

 

 

 

 

 

Piątą edycję Kart Absolwenta UMK sponsorowała Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Czwartą edycję Kart Absolwenta UMK sponsorowało Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. oraz koncern ENERGA.

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki wsparciu finansowemu Banku Zachodniego WBK wydana została trzecia edycja Kart Absolwenta UMK .

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki wsparciu finansowemu Zakładu Energetycznego Toruń została wydana druga edycja Kart Absolwenta UMK.

 

 

 

 

 

 

 

VI Półmaraton św. Mikołajów sponsorowała Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

 

 


TUiR WARTA S.A. wsparło druk Gazety Niecodziennej Programu w 2005 roku oraz organizację balu karnawałowego z okazji 5-lecia Programu "Absolwent UMK", który odbył się 11 lutego 2006 roku.