Rodziny w Programie

Rodzina Lesińskich

Hanna (bilogia 1976) i Janusz (historia 1974) Lesińscy
oraz ich córka Justyna Lesińska (filologia angielska 2002)


Rodzina Pliszków

Barbara Berlińska-Pliszka i Henryk Pliszka (chemia 1956)
oraz ich córka Anna Pliszka-Wójtowicz (prawo 1987)