Najlepsi Absolwenci UMK 2017/2018

Najlepszy absolwent UMK

Podobnie jak w latach ubiegłych, rozstrzygnięty został Konkurs na Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu w roku akademickim 2017/2018. Do konkursu wydziały zgłosiły 15 kandydatów. 25 września 2018, po dokładnej analizie osiągnięć poszczególnych kandydatów, Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2017/2018 Panu Hubertowi Jóźwiakowi.

Najlepszy Absolwent UMK 2018

Hubert Jóźwiak

Absolwent fizyki (s1) 2018

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Nota biograficzna

Najlepsi Absolwenci na Wydziałach

W roku akademickim 2017/2018 najlepszymi absolwentami na Wydziałach zostali (informacje zostaną uzupełnione w październiku):

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Wydział Chemii
 • Wydział Farmaceutyczny CM
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Hubert Jóźwiak, absolwent fizyki (s1) 2018
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Lekarski CM, Małgorzata Nowicka, absolwentka kierunku lekarskiego 2018
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Anna Maria Wierzchowska, absolwentka finansów i rachunkowości (s2) 2018
 • Wydział Nauk Historycznych, Paulina Piotrowska, absolwentka historii sztuki (s2) 2018
 • Wydział Nauk o Zdrowiu CM, Anna Maria Dobosiewicz, absolwentka fizjoterapii (s2) 2018
 • Wydział Nauk o Ziemi, Kornelia Wójcik, absolwentka geoinformacji środowiskowej (s2) 2018
 • Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Kamila Rezmer, absolwentka politologii (s2) 2018
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Sztuk Pięknych, Ewelina Kołakowska, absolwentka grafiki (specjalność grafika warsztatowa) 2018
 • Wydział Teologiczny

Najlepszy Absolwent UMK 2017/2018

Hubert Jóźwiak, najlepszy absolwent UMK 2018

Hubert Jóźwiak

Absolwent fizyki (s1) 2018
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

 

Pan Hubert Jóźwiak ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na kierunku fizyka ze średnią ocen 4,93. Pod kierunkiem dr. Piotra Wcisły prowadzi badania w Instytucie Fizyki oraz Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej.

Pan Hubert Jóźwiak zajmuje się obliczeniami najwyższej światowej klasy charakteryzującymi kształt linii cząsteczkowego wodoru w atmosferze helowej. Jest to układ, dla którego możliwe są obliczenia wychodzące z zasad pierwszych, nie wymagające żadnych parametrów empirycznych. Poziom dokładności tych obliczeń nie jest osiągalny dla żadnego innego  układu cząsteczka-atom. Ich wyniki nie są jeszcze możliwe do zweryfikowania w warunkach laboratoryjnych, ale są kluczowe dla badań atmosfer planetarnych gigantów.  Nasz Laureat jest współautorem naukowego artykułu opublikowanego w roku 2017 w wiodącym czasopiśmie spektroskopowym Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (35 punktów).  W roku 2018 zastosował nowy model potencjału odziaływania cząsteczki wodoru z atomem helu. Opublikował na ten temat pracę jako pierwszy autor w tym samym renomowanym czasopiśmie specjalistycznym. Na początku września zaprezentował swoje wyniki na konferencji 25th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy w Bilbao w Hiszpanii. Obecnie współpracuje z profesorem Franckiem Thibault z Uniwersytetu w Rennes 1 we Francji i w ramach stażu naukowego rozwija formalizm dla tlenku węgla i cząsteczkowego azotu. Analiza ta jest istotna dla badań atmosfery ziemskiej.

Pan Hubert Jóźwiak uczestniczył aktywnie w sześciu międzynarodowych i pięciu ogólnopolskich konferencjach. W roku akademickim 2017/18 był stypendystą JM Rektora dla najlepszych studentów oraz uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przyznał Panu Hubertowi Jóźwiakowi wyróżnienie za Jego osiągnięcia. Pan Hubert Jóźwiak aktywnie działa w zespole ds. jakości kształcenia na kierunku fizyka dbając o dobro studentów, swoich kolegów i koleżanek. Poza zainteresowaniami naukowymi pasją Laureata jest muzyka. Jest znakomitym wszechstronnym gitarzystą, gra w  wydziałowym zespole Freygish Orchestra.

Pan Hubert Jóźwiak jest niezwykle utalentowanym młodym naukowcem. Odważnie podejmuje trudne wyzwania badawcze, które konsekwentnie realizuje z ogromną pasją i prawdziwym entuzjazmem. Mimo młodego wieku ma już znaczące osiągnięcia naukowe, zauważalne na arenie światowej. Jest człowiekiem szalenie skromnym, ogromnej kultury i zaangażowanym w życie społeczne.

wstecz


Najlepsza Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK 2017/2018

Ewelina Kołakowska, najlepsza absolwentka WSP UMK

Ewelina Kołakowska

Absolwenta grafiki 2018
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

 

Ewelina Kołakowska obroniła dyplom magisterski pt. „Individuum” w zakresie grafiki warsztatowej w czerwcu 2018 roku w Pracowni Wklęsłodruku (Zakład Grafiki WSzP UMK w Toruniu), prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pregowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK (promotor dyplomu). Część uzupełniającą dyplomu artystycznego stanowił zestaw prac malarskich „Preludium” zrealizowany pod kierunkiem dr hab. Anny Wysockiej.

Za swoją pracę otrzymała dodatkowo wyróżnienie, co wiąże się z nominacją do Medalu im. Tymona Niesiołowskiego – nagrodą WSZP UMK w Toruniu za najlepszy dyplom artystyczny. Decyzją wykładowców Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w 2017 r. otrzymała Nagrodę im. prof. Edmunda Piotrowicza za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2016/ 2017.

Za swoją działalność artystyczną otrzymała stypendia twórcze: min. stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2012, czterokrotnie przyznane stypendium Prezydenta Miasta Szczecina, 2011, 2012, 2013, 2014. Bardzo ważnym osiągnieciem z ostatniego okresu jest również stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia artystyczne, które Ewelina Kołakowska otrzymała w roku akademickim 2016/2017, oraz czterokrotnie stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/2018.

Zorganizowała 10 wystaw indywidualne, brała udział w ponad 40 wystawach zbiorowych, konkursach, przeglądach graficznych – krajowych jak i międzynarodowych. Współpracuje z prestiżową galerią w Warszawie – Pragalerią. Nominowana do Kompasu Młodej Sztuki 2017.

Obecnie jest doktorantką na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich "Academia Copernicana".

Wybrane prace:

wstecz


Najlepsza Absolwentka Wydziału Lekarskiego CM UMK 2017/2018

Małgorzata Nowicka, najlepsza absolwentka WL CM UMK 2018

Małgorzata Nowicka

Absolwentka kierunku lekarskiego 2018
na Wydziale Lekarskim CM UMK

 

Małgorzata Nowicka ukończyła z bardzo dobrym wynikiem studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim otrzymując tytuł zawodowy lekarz.

W latach 2012-2016 (I-IV rok studiów) pełniła funkcję starosty grupy, a od 2014 r. także funkcję starosty roku. Brała udział w spotkaniach Wydziałowej Komisji ds. Nauczania Praktycznego CM przedstawiając stanowisko studentów odnośnie nauczania praktycznego na VI roku kierunku lekarskiego. Efektem prac Komisji jest jedyny w Polsce autorski programu zajęć w wybranych przez studentów ośrodkach.

Działała aktywnie w Studenckim Kole Naukowym Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych CM UMK przy Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych. Pod opieką dra hab. Pawła Stróżeckiego badała sposób leczenia przeciwkrzepliwego w migotaniu przedsionków oraz przewlekłą niewydolność serca u pacjentów hemodializowanych. Wyniki prac zostały przedstawione na licznych konferencjach naukowych m.in. w Bydgoszczy – International Cardiovascular Research Meeting, 11 maja 2017 oraz w Warszawie XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN "Problemy nefrologiczne w starzejącej się populacji" 21-23 czerwca 2018. Jest również współautorką artykułu „Migotanie przedsionków u chorych hemodializowanych: czy skale oceny ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych są przydatne w tej grupie chorych?” opublikowanego w czasopiśmie „Nefrologia i dializoterapia polska”.

Swoją wiedzę teoretyczną poszerzała na licznych konferencjach naukowych i szkoleniach obejmujących różne dziedziny medycyny. Umiejętności praktyczne doskonaliła w ramach wolontariatu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Szamotułach. Zajęła II miejsce w Pierwszej Edycji Turnieju Medycznego „TuWiM”.

Zdała Lekarski Egzamin Końcowy i obecnie odbywa staż podyplomowy. W wolnych chwilach rozwija swoje pasje – rysowanie, modelowanie oraz trenuję bieganie. Jako lekarz promuje zdrowy tryb życia i równowagę pomiędzy pracą umysłową i fizyczną. Swoją dalszą przyszłość zawodową wiąże z psychiatrią lub geriatrią.

wstecz


Najlepsza Absolwentka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK 2017/2018

Kamila Rezmer, najlepsza absolwentka WPiSM UMK 2018

Kamila Rezmer

Absolwentka polityki publicznej 2016 i politologii 2018
na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

 

Mgr Kamila Rezmer ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku polityka publiczna, pracę licencjacką napisała pod kierunkiem dr hab. Joanny Marszałek-Kawy, prof. UMK. Studia magisterskie ukończyła na kierunku politologia, ze średnią 4,99, a pracę magisterską napisała pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Karpusa, prof. UMK.  

Podczas studiów Pani Kamila Rezmer wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach naukowych o statusie krajowym i międzynarodowym. W roku 2017 brała udział także w międzynarodowej szkole letniej „Intellectual dimensions of political research – challenges and perspectives” zorganizowanej przez HSE w Moskiwie, UŁ w Łodzi i UAM  w Poznaniu. Na koncie posiada również wiele publikacji zarówno polsko jak i anglojęzycznych publikowanych w Polsce i za granicą w punktowanych czasopismach.  W okresie studiów była jednym z organizatorów kolejnych edycji Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, a podczas V KA, także jego sekretarzem. Ponadto pomagała w organizacji Międzynarodowego Forum: ,,Miasto Plus. Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii”.

Podczas całego okresu studiów, aż do dnia dzisiejszego angażuje się również w działalność społeczną, jako aktorka i współtwórczyni scenografii w amatorskim Teatrze Na Skarpie (teatr przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu osób starszych). Zainteresowania badawcze mgr Rezmer obejmują zagadnienia takie jak: polityka wewnętrzna i zagraniczna, kościoły i wierzenia na świecie, system polityczny RP, badania z zakresu agenda-setting.

Aktywność naukowa i organizacyjna Absolwentki została wielokrotnie doceniona w toku studiów I i II stopnia, m.in. poprzez przyznane jej stypendia Prezydenta Miasta Torunia, tytuł Najlepszej Studentki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, stypendia Rektora za wyniki w nauce. W październiku 2018 rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu nauk o polityce na UMK .

Prywatnie interesuje się przede wszystkim teatrem, literaturą, oraz sztuką, w tym sama maluje.

wstecz


Najlepsza Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK 2017/2018

Anna Maria Wierzchowska, najlepsza absolwentka WNEiZ UMK 2018

Anna Maria Wierzchowska

Absolwentka finansów i rachunkowości 2018
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

 

Pani mgr Anna Maria Wierzchowska w czerwcu 2018 roku obroniła pracę magisterską pt. „Manipulowanie informacją na polskim rynku kapitałowym”, którą napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Dziawgo.

Oprócz uzyskiwania wysokich wyników w nauce (średnia ocen ze studiów magisterskich: 4,84) Pani Anna Maria aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych związanych z tematyką rachunkowości i finansów, a jej wystąpienia zawsze były wysoko oceniane, czego potwierdzeniem jest uzyskanie przez absolwentkę nagrody specjalnej Wydawnictwa Rachunkowość za najlepiej zaprezentowany referat podczas Konferencji Młodych Księgowych Toruńskiego Oddziału SKwP. Jest ona również autorką kilku publikacji naukowych. Warto wspomnieć także o zaangażowaniu absolwentki w działalność Koła Naukowego Rachunkowości oraz sprawowaniu funkcji członka zarządu Studenckiego Koła Giełdowego.

Pani mgr Anna Maria Wierzchowska uczestniczyła również w konkursach w dziedzinie finansów. Została między innymi finalistką ogólnopolskiego konkursu Karierosfera 2018 w dziedzinie „Strategia i Doradztwo Biznesowe”. Brała udział w Akademii EFC 2018 organizowanej w ramach VIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie oraz uzyskała tytuł alumna XIII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego (elitarnego projektu edukacyjnego składającego się z programu szkoleń i staży w najlepszych firmach działających na rynku kapitałowym).

Za swoją dodatkową działalność oraz wysokie wyniki w nauce otrzymywała przez trzy lata wyższe stypendium rektora dla najlepszych studentów. Zdobyła także tytuł najlepszego studenta Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w roku akademickim 2016/2017 przyznany przez Radę Wydziału.

Przez cały okres studiów potrafiła łączyć obowiązki naukowe ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego oraz dokształcaniem się na wielu kursach, warsztatach i szkoleniach, a także równoległych studiach podyplomowych.

Prywatnie jest ona pasjonatką poezji śpiewanej, teatru oraz egzotycznych podróży.

wstecz