Najlepsi absolwenci 2016/2017

Najlepszy absolwent UMK

Tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznawany jest przez Senat UMK i uroczyście wręczany przez Rektora w dniu inauguracji nowego roku akademickiego. W roku akademickim 2016/2017 tytułem została uhonorowana:

Julia Szczerbińska

Julia Szczerbińska

Absolwentka konserwacji i restauracji dzieł sztuki 2017

Wydział Sztuk Pięknych UMK

Nota biograficzna

Najlepsi Absolwenci na Wydziałach

W roku akademickim 2016/2017 najlepszymi absolwentami na Wydziałach zostali:

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Wydział Chemii
 • Wydział Farmaceutyczny CM
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Lekarski CM
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Wydział Nauk Historycznych
 • Wydział Nauk o Zdrowiu CM
 • Wydział Nauk o Ziemi
 • Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Sztuk Pięknych, Julia Szczerbińska, absolwentka konserwacji i restauracji dzieł sztuki
 • Wydział Teologiczny

Najlepsza Absolwentka UMK 2016/2017

Julia Szczerbińska, najlepsza absolwenta UMK

Julia Szczerbińska

Absolwenta konserwacji i restauracji dzieł sztuki 2017
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

 

Pani mgr Julia Szczerbińska w dniu 21 czerwca 2017 roku obroniła pracę magisterską na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, uzyskując tytuł zawodowy magistra sztuki w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki (ze średną ocen 4,52 za cały okres studiów).

Absolwentka jest autorką bardzo wysoko ocenionej teoretycznej pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Basiul pt. Matka Boska Toszecka jako przykład naśladownictwa insbruckiego obrazu Łukasza Cranacha Starszego "Maria z Dzieciątkiem" – badania techniki i technologii obrazu. Jednocześnie mgr Julia Szczerbińska doskonale zrealizowała dyplomową pracę konserwatorską, która dotyczyła malowideł ściennych w klasztorze w Kcyni. Praca została wykonana pod kierunkiem dr. Solidy Lima i dr. hab. Roberta Rogala, prof. UMK. Z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego Julia Szczerbińska uzyskała oceny bardzo dobre.

Na uwagę zasługuje niezwykle bogaty dorobek naukowo-badawczy laureatki, który powstał jeszcze w czasie studiów. Uczestniczyła wówczas w wielu sympozjach, szkoleniach, konferencjach, które miały miejsce zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbyła m.in. praktyki w Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych (LANBOZ) przy Muzeum Narodowym w Krakowie oraz brała udział w kursie Roger van der Weyden i Hiszpania organizowanym w Muzeum Prado w Madrycie. W latach 2012-2013 przez dwa semestry odbywała studia w Institute of Chemical Technology (Praga, Czechy) w ramach programu Erasmus.

W trakcie studiów na Wydziale Sztuk Pięknych Julia Szczerbińska studiowała jednocześnie na Wydziale Chemii, uzyskując licencjat w 2014 roku. Temat pracy licencjackiej laureatki był związany z problematyką konserwacji dzieł sztuki: Membrany w konserwacji obrazów na podłożu płóciennym (napisana pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Kujawskiego, prof. UMK).

wstecz