Najlepszy Absolwent UMK 2013/2014

Patrycja Mindykowska, najlepsza absolwentka UMK Absolwentka
konserwacji i restauracji dzieł sztuki 2014

Patrycja Mindykowska

Absolwentka konserwacji i restauracji dzieł sztuki 2014
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

 

Mgr Patrycja Mindykowska została najlepszą abolwentką UMK w roku akademickim 2013/2014.

Tytuł odebrała 1 października z rąk Rektora UMK w czasie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego.  Ukończyła konserwację i restaurację dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych, uzyskując za cały okres studiów średnią ocen 4,93.

Sporo czasu na studiach spędziła także we Francji. – Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że na tle innych uczelni europejskich UMK wypada bardzo dobrze. - mówi. Patrycja Mindykowska pracuje już w zawodzie. – Jestem szczęśliwa, bo robię to, co kocham!