Najlepszy Absolwent UMK 2012/2013

Stanisław Kośmiński, najlepszy absolwent UMK Absolwent
rzeźby
2013

Stanisław Kośmiński

Absolwent rzeźby 2013
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

 

Najlepszym absolwentem UMK w roku akademickim 2012/2013 został wybrany Stanisław Kośmiński, który ukończył studia jednolite magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych (kierunek: rzeźba), uzyskując za cały okres studiów średnią 4,78. Z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre. Studiuje również teologię na Wydziale Teologicznym UMK, a na Wydziale Sztuk Pięknych UMK rozpoczął studia doktoranckie z zakresu sztuk pięknych . 

Za wybitne osiągnięcia artystyczne otrzymał liczne stypendia i nagrody m.in. Stypendium Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego, Stypendium Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej, a także I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na wykonanie projektu statuetki wręczanej przez Prezydenta RP najlepszym firmom w corocznym Konkursie o nagrodę Gospodarcza prezydenta RP", II nagrodę w ogólnopolskim Biennale Rzeźby w Drewnie dla uczniów szkół plastycznych oraz nagrodę prof. Adolfa Ryszki. 

Stanisław Kośmiński jest autorem kilku indywidualnych wystaw swoich rzeźb, a także wystawy kolekcjonerskiej poświęconej zabytkowym obrazkom świętym.

Laureat brał udział w licznych konkursach: ogólnopolskich i zagranicznych na projekt statuetki Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Pro arte" oraz na projekt Medalu Marii Grzegorzewskiej. Uczestniczył również  w plenerze medalierskim na Litwie, gdzie zrealizował 3 prace medalierskie w gipsie poświęcone sześćsetnej rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Jest autorem statuetki wręczanej honorowym profesorom UMK oraz statuetki-nagrody dla zwycięzców Półmaratonu św. Mikołajów w kategorii absolwentów UMK. Sam też biega i startuje w maratonach.