Zgłoś swój pomysł!

Program Absolwent UMK wspiera inicjatywy absolwentów i szuka aktywnych osób, które chcą się zaangażować w budowanie absolwenckiej społeczności.

Jeśli chciałbyś zorganizować  – z naszą pomocą – projekt, imprezę, klub, wydarzenie, wycieczkę lub akcję dla grona absolwentów, opisz swój pomysł i skontaktuj się z nami mailowo lub umów na spotkanie. Kontakt

Poniżej prezentujemy sylwetki osób działających na rzecz grona absolwentów UMK (które zgodziły się na publikację):

Danuta Burnicka

Absolwentka matematyki UMK, współzałożycielka i aktywna członkini absolwenckiego Klubu Rowerowego SKOŁOWANI, od 09.11.2018 prezes Klubu na sezon 2019, współautorka licznych zabawnych relacji z wycieczek rowerowych, które publikuje na forum klubu, oraz organizatorka i współorganizatorka wielu kilkudniowych wycieczek rowerowych, między innymi:

Danka udziela się również na spotkaniach Klubu Brydżowego UMK oraz bierze udział w turniejach brydżowych.

Lidia Gdaniec

Absolwentka chemii UMK, aktywna członkini absolwenckiego Klubu Rowerowego SKOŁOWANI. Organizatorka dużych rajdów majówkowych i licznych wycieczek:

oraz wielu wycieczek jednodniowych, m.in. do Unisławia, Łubianki, Solca Kujawskiego, Trzebcza Szlacheckiego, Chełmna, Piwnic pod Toruniem, Cierpic i Turzna.

Krzysztof Olechnicki i Adam Pituła

Z inicjatywy Krzysztofa Olechnickiego, absolwenta socjologii (na zdjęciu po prawej), oraz Adama Pituły, absolwenta bibliotekoznawstwa (na zdjęciu po lewej), na UMK odbywa się Turniej "Szachy w Harmonijce" o nagrodę Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK .

Celem turnieju jest popularyzacja królewskiej gry i podnoszenie umiejętności szachowych, szczególnie wśród absolwentów UMK, a także umożliwienie zdobycia kategorii szachowych. Pierwszy turniej odbył się w maju 2015 roku. Obecnie turnieje odbywają się dwa razy w roku, późną wiosną i jesienią. Organizatorami imprezy są: Dziekan Wydziału Humanistycznego UMK oraz Program "Absolwent UMK".

Obaj absolwenci aktywnie uczestniczą w organizacji imprezy, zarówno na etapie jej przygotowywania, jak i przeprowadzania. Na zdjęciu od prawej: K.Olechnicki oraz A. Pituła.

Jacek Piszczek

Absolwent biologii UMK, w 2015 roku wyróżniony honorowym tytułem Ambasadora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzięki jego przychylności, wsparciu i zaangażowaniu Uczelnia zyskała sponsora Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, a także Jubileuszu 70-lecia UMK.

Jest jednym z założycieli absolwenckiego Klubu Rowerowego SKOŁOWANI, twórcą pomysłu na znak klubu, inicjatorem i organizatorem tradycyjnego Nocnego Rajdu Kwiatu Paproci i współautorem zabawnych relacji z wycieczek rowerowych. Był prezesem Klubu w sezonie 2018. Wielokrotnie inicjował rowerowe wycieczki jednodniowe oraz współorganizował wielodniowe wakacyjne rajdy, wśród nich m.in.:

Jest również zapalonym brydżystą – można go spotkać na turniejach brydżowych oraz spotkaniach Klubu Brydżowego UMK.

Piotr Szubarga

Piotr Szubarga, absolwent matematyki UMK, społecznie wspiera Towarzyski Turniej Brydżowy Par, organizowany przez Program Absolwent UMK. Nieprzerwanie od 2011 roku jest sędzią głównym turnieju, w czym pomaga mu syn, Paweł Szubarga, absolwent chemii UMK (na dolnym zdjęciu drugi od prawej). Obaj absolwenci dostarczają również karty, sprzęt i oprogramowanie niezbędne do rozegrania turnieju.

Impreza adresowana jest głównie do społeczności akademickiej – absolwentów i studentów UMK. Turnieje brydżowe odbywają się dwa razy w roku (w marcu i w listopadzie), a w każdym z nich udział bierze około 20 par zawodników.

Przemysław Tafliński

Z inicjatywy Programu Absolwent UMK w roku jubileuszowym 2015, z okazji 70-lecia powstania Uniwersytetu, dla społeczności akademickiej oraz sympatyków Uczelni zorganizowany został Akademicki Marsz na Orientację KIERUNEK KAMPUS UMK.

Organizację wydarzenia wsparł Przemysław Tafliński, absolwent informatyki UMK, przodownik imprez na orientację, który opracował dwie trasy (TP "Trzeci wymiar" oraz TU "Kosmiczna podróż"), mapy, zadania i instrukcje dla uczestników marszu oraz był sędzią głównym rywalizacji. W imprezie udział wzięły 53 zespoły, w sumie 149 zawodników.

Zdjęcia z imprezy

Jakub Wośko

Z inicjatywy Jakuba Wośki, absolwenta informatyki, na UMK odbywa się Towarzyski Turniej Brydżowy Par.

Absolwent - brydżysta pomógł znaleźć sędziego zawodów oraz ustalić kwestie związane z organizacją turnieju. Pierwszy Turniej odbył się w listopadzie 2011 roku.

Impreza adresowana jest do społeczności akademickiej – absolwentów i studentów UMK. Obecnie turnieje brydżowe odbywają się dwa razy w roku (w marcu i w listopadzie), a w każdym z nich udział bierze około 20 par zawodników. Organizatorem turnieju jest Program "Absolwent UMK".