Uroczystości wręczania dyplomów UMK 2018
Dyplomatoria 2018

WYDZIAŁ

MIEJSCE

sobota

1 grudnia 2018

13:00

Biologii i Ochrony Środowiska

Aula UMK

sobota

17 listopada 2018

10:00

Chemii

Aula UMK

sobota

24 listopada 2018

12:00

Farmaceutyczny CM

Aula AIB, Bydgoszcz,
ul. Jagiellońska, budynek A

sobota

1 grudnia 2018

10:00

Filologiczny

Aula UMK

sobota

24 listopada 2018

11:00

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

WFAiIS (ul. Grudziądzka 5)

sala nr 26 Instytutu Aleksandra Jabłońskiego

sobota

1 grudnia 2018

11:00

Humanistyczny

na Wydziale Humanistycznym (Collegium Minus), w s. IX

sobota

1 grudnia 2018

10:00

Lekarski CM

Filharmonia Pomorska

sobota

24 listopada 2018

13:00

Matematyki i Informatyki

Aula WMiI

sobota

12 stycznia 2019

13:00

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

I tura: studia II stopnia (dzienne i zaoczne): Ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, management

Aula UMK

sobota

19 stycznia 2019

9:30

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

II tura: studia I stopnia (dzienne i zaoczne): Ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, komunikacja i psychologia w zarządzaniu, studia menedżersko-finansowe

Aula UMK

piątek

30 listopada 2018

12:00

Nauk Historycznych

Collegium Humanisticum

sobota

8 grudnia 2018

9:00

 

11:15

Nauk o Zdrowiu CM

  • 1 tura, godz. 9:00 – fizjoterapia (s1), zdrowie publiczne (s1 i s2), audiofonologia (s1), elektroradiologia (s1), położnictwo (s1 i s2)
  • 2 tura, godz. 11:15 – pielęgniarstwo (s1 i s2), dietetyka (s1 i s2), fizjoterapia (s2), ratownictwo (s1)
sala A-B,
ul. Jagiellońska 13-15, budynek A, Bydgoszcz

sobota

26 stycznia 2019

11:00

Nauk o Ziemi

Aula UMK

sobota

8 grudnia 2018

10:00

Nauk Pedagogicznych

Aula UMK

sobota

2 lutego 2019

11:00

Politologii i Studiów Międzynarodowych

Aula UMK

sobota

15 grudnia 2018

10:00

Prawa i Administracji

Aula UMK

piątek

22 lutego 2019

11:00

14:00

Sztuk Pięknych

Sala Tymona WSP – dyplomy

Tumult – wystawa

czwartek

6 grudnia 2018

15:00

Teologiczny

Aula WT