Uroczystości wręczania dyplomów UMK 2017
Dyplomatoria 2017

WYDZIAŁ

MIEJSCE

25 listopada 2017 11:00

Biologii i Ochrony Środowiska

Aula UMK
18 listopada 2017 10:00

Chemii

Aula UMK
25 listopada 2017 12:00

Farmaceutyczny CM

Aula AIB, Bydgoszcz,
ul. Jagiellońska, budynek A
16 grudnia 2017 10:00

Filologiczny

Aula UMK
25 listopada 2017 -

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

WFAiIS
20 stycznia 2018 11:00

Humanistyczny

Od Nowa
4 listopada 2017 -

Lekarski CM

Opera
listopad / grudzień 2017 -

Matematyki i Informatyki

Aula WMiI
13 stycznia 2018 13:00

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

I tura: studia II stopnia (dzienne i zaoczne)

Aula UMK
20 stycznia 2018 9:30

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

II tura: studia I stopnia (dzienne i zaoczne)

Aula UMK
30 września 2017 10:00

Nauk Historycznych

studia podyplomowe

Collegium Humanisticum
8 grudnia 2017 12:00

Nauk Historycznych

Aula UMK
9 grudnia 2017 -

Nauk o Zdrowiu CM

sala A-B, ul. Jagiellońska 13-15, budynek A, Bydgoszcz
27 stycznia 2018 12:00

Nauk o Ziemi

Od Nowa
9 grudnia 2017 10:00

Nauk Pedagogicznych

Aula UMK
3 lutego 2018 11:00

Politologii i Studiów Międzynarodowych

Aula UMK
2 grudnia 2017 10:00

Prawa i Administracji

Aula UMK
marzec 2018 -

Sztuk Pięknych

Od Nowa
CSW - finisaż
- -

Teologiczny

Aula WT
luty 2018  

Ogólnouczelniana promocja doktorska

Aula UMK