Uroczystości wręczania dyplomów UMK 2014
Dyplomatoria 2015

WYDZIAŁ

MIEJSCE

22 listopada 2014

13:00

Biologii i Ochrony Środowiska

Galeria fot. Piotr Waśniewski

Galeria fot. Alina Dauksza-Wiśniewska

Aula UMK

6 grudnia 2014

10:00

Chemii

Galeria fot. Piotr Waśniewski

Aula UMK

22 listopada 2014

12:00

Farmaceutyczny (Collegium Medicum)

Zdjęcia z uroczystości fot. Paweł Wiącek

Aula AIB, Bydgoszcz,
ul. Jagiellońska, budynek A

6 grudnia 2014

10:00

Filologiczny

Galeria fot. Joanna Nacfalska

Klub Od Nowa

22 listopada 2014

11:00

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Galeria fot. Piotr Waśniewski

Galeria 2

WFAiIS, s. 26

 

 

Humanistyczny

uroczystość odwołana

 

29 listopada 2014

12:00

Lekarski (Collegium Medicum)

Zdjęcia z uroczystości

Filharmonia Pomorska

17 stycznia 2015

12:00

Matematyki i Informatyki

Galeria fot. Anna Bielawiec-Osińska

Galeria fot. Maciej Koziński

Aula WMiI

6 grudnia 2014

13:00

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

kierunek: zarządzanie (magisterskie dzienne)

Galeria fot. Piotr Waśniewski

Film z uroczystości autor: Ewa Wilmanowicz

Aula WNEiZ

10 stycznia 2015

13:00

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie
(magisterskie dzienne i zaoczne)

Galeria fot. Andrzej Romański

Aula UMK

5 grudnia 2014

12:00

Nauk Historycznych

Galeria fot. Andrzej Romański

Aula Collegium Humanisticum
przy ul. Bojarskiego 1

13 grudnia 2014

10:00

12:00

Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum)

zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, fizjoterapia (II stopień), pielęgniarstwo i położnictwo tzw. „pomostowe", dietetyka

położnictwo, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia (I stopień)

Galeria

sala A-B, ul. Jagiellońska 13-15, Bydgoszcz

22 listopada 2014

10:00

Nauk o Ziemi

Zdjęcia w uroczystości fot. Piotr Waśniewski

Aula UMK

13 grudnia 2014

10:00

Nauk Pedagogicznych

Galeria fot. Anna Bielawiec-Osińska

Aula UMK

29 listopada 2014

12:00

Politologii i Studiów Międzynarodowych

Galeria fot. Anna Bielawiec-Osińska

Aula UMK

29 listopada 2014

10:00

Prawa i Administracji

I tura - prawo stacjonarne i zaoczne

Galeria fot. Anna Bielawiec-Osińska

Aula UMK

29 listopada 2014

14:00

Prawa i Administracji

II tura - pozostałe kierunki

Galeria fot. Anna Bielawiec-Osińska

Aula UMK

25 lutego 2015

11:00
wręczenie dyplomów

14:00
wystawa prac dyplomowych

Sztuk Pięknych

Galeria fot. Andrzej Romański

Szczegóły uroczystości
WYSTAWA / Dyplom 2014

Aula UMK

 

Centrum Sztuki Współczesnej

11 grudnia 2014

14:00

Teologiczny

Galeria fot. Andrzej Romański

Aula Magna WT

19 lutego 2015

15:30

Ogólnouczelniana promocja doktorska

Aula UMK