Korzyści w bibliotece

Posiadacze karty Absolwenta UMK mają możliwość wypożyczania książek w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK, Bibliotece Medycznej CM oraz bibliotekach wydziałowych.

Karta biblioteczna

Posiadacze nowej karty Absolwenta UMK (z kodem kreskowym) nie muszą wyrabiać karty bibliotecznej. Wystarczy, że aktywują konto w wypożyczalni. Wypożyczanie odbywa się za okazaniem karty Absolwenta UMK.

Posiadacze starej karty Absolwenta UMK (wypisana ręcznie) muszą wymienić starą kartę na nową (duplikat karty Absolwenta UMK, 10 zł) lub wyrobić kartę biblioteczną (w siedzibie biblioteki, 30 zł).

Aby móc korzystać z biblioteki przy zgłoszeniu do Programu "Absolwent UMK" trzeba podać PESEL, telefon i e-mail.

Zasady wypożyczania

  • Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki
  • Książkę można wypożyczyć maksymalnie na 30 dni
  • Przed pierwszym wypożyczeniem trzeba aktywować konto (patrz niżej)
  • Jak zamówić i wypożyczyć książkę?

Logowanie w elektronicznym systemie katalogowym

Loginem jest pełny numer Karty Absolwenta UMK. Hasłem przy pierwszym logowaniu jest numer znajdujący się pod kodem kreskowym karty, potem zaleca się jego zmianę.

Dostęp do zasobów elektronicznych

Absolwenci mogą korzystać z zasobów elektronicznych subskrybowanych przez UMK jedynie z komputerów pracujących w sieci  UMK na terenie kampusu! Nie dotyczy to baz:  EMIS, Leagalis, Reaxys, do których dostęp możliwy jest tylko dla pracowników i studentów UMK.

Aktywacja konta w wypożyczalni

1. Przekazanie danych bibliotece

Zgłoś chęć korzystania z bibliotek (zgoda na przekazanie Bibliotece UMK danych umożliwiających aktywowanie konta w wypożyczalni) w ankiecie rejestracyjnej do Programu Absolwent UMK (opcja Deklaruję chęć korzystania ze zbiorów Bibliotek UMK) lub (jeśli masz już wyrobioną Kartę Absolwenta UMK) wyślij deklarację na adres Programu Absolwent UMK.

  • Adres: program@absolwent.umk.pl
  • Tytuł maila: Deklaracja chęci korzystania ze zbiorów bibliotek UMK
  • Treść: podaj swoje imię i nazwisko oraz numer swojej karty Absolwenta UMK

Książki z Biblioteki Głównej UMK w Toruniu będzie można wypożyczać od dnia wystawienia Karty Absolwenta UMK, ale po godz. 16.00.

Książki z Biblioteki Medycznej CM UMK w Bydgoszczy będzie można wypożyczać 24 godz. po wystawieniu Karty Absolwenta UMK.

2. Wpłata kaucji

Przed aktywacją konta w wypożyczalni należy wpłacić zwrotną kaucję w wysokości 50 zł na konto biblioteki. Wpłaty można dokonać przelewem lub w Kasie UMK (rektorat, I piętro, tel. (56) 611 42 22, w dni robocze w godz. 8:30-10:30).

Dowód wpłaty trzeba przedstawić osobiście w wypożyczalni przed pierwszym zamawianiem lub wypożyczaniem, okazując także Kartę Absolwenta UMK.

Zwrot kaucji można uzyskać (gotówką lub przelewem) w Kasie rektoratu, okazując zaświadczenie o oddaniu wszystkich książek, wydane przez wypożyczalnię biblioteczną.

Kaucję należy wpłacić na konto bankowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika:

– w przypadku korzystania z Biblioteki UMK w Toruniu:

BANK MILLENNIUM S.A. Warszawa
43 1160 2202 0000 0000 6090 2062
Tytułem: kaucja biblioteczna

– w przypadku korzystania z Biblioteki Medycznej CM UMK w Bydgoszczy:

BANK PEKAO S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293
Tytułem: kaucja biblioteczna