Kilka słów o Programie "Absolwent UMK"

Głównym celem Programu jest kształtowanie i utrzymywanie więzi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z absolwentami.

Po zakończeniu studiów wychowankowie naszego Uniwersytetu mogą nadal przyczyniać się do jego promocji i rozwoju.

Uczelnia ma dla swoich absolwentów specjalną ofertę, realizowaną  od 2001 r. w ramach Programu „Absolwent UMK".

Każdy, kto na UMK uzyskał tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, doktora, lekarza, a także absolwent studiów podyplomowych na UMK może liczyć na różnego rodzaju przywileje.

Od października 2014 roku korzystania z nich uprawnieni są również absolwenci Akademii Medycznej w Bydgoszczy, którzy ukończyli studia przed jej połączeniem z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Korzyści jest wiele:

  • bezpłatna i bezterminowa  Karta Absolwenta UMK, która uprawnia do korzystania z wielu rabatów udzielanych przez Partnerów Programu, zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich (zobacz pełną listę)
  • możliwość korzystania z bibliotek UMK, w tym także z bibliotek wydziałowych na specjalnych warunkach
  • newsletter zawierający informacje o nowych przywilejach, konkursach i aktualnościach z życia uczelni
  • bezpłatne konta pocztowe (konto@abs.umk.pl) o pojemności 150 MB z bezprzewodowym dostępem do sieci na terenie UMK, chronione przed spamem i wirusami
  • pomoc w kontaktach ze znajomymi ze studiów

Nie zwlekaj! Odbierz Kartę Absolwenta UMK  już dziś i dołącz do Programu.

Regulamin Programu „Absolwent UMK" (PDF)

Program działa od 19 lutego 2001 roku na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

  • Zarządzenie Rektora nr 56 z dnia 22 lipca 2005 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Programu "Absolwent UMK" (www, PDF)
  • Zarządzenie Rektora nr 214 z dnia 24 listopada 2014 zmieniające zarządzenie nr 56 Rektora UMK w Toruniu z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Programu "Absolwent UMK" (www, PDF)
  • Zarządzenie Rektora nr 122 z dnia  18 lipca 2018 w sprawie aktualizacji Regulaminu Programu "Absolwent UMK"

 

About NCU ALUMNI PROGRAMME in english