Bieg z książką 2018

IV Bieg z książką odbędzie się 19 maja 2018. Celem imprezy jest upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz popularyzacja czytelnictwa.

Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Zbigniewa Herberta. Nazwa biegu nawiązuje do tomiku wierszy Struna światła autorstwa poety-absolwenta UMK.

Podstawowe informacje

 • Termin: sobota, 19 maja 2018, godz. 10:00-13:30
 • Miejsce: kampus uniwersytecki na Bielanach w Toruniu
  • Biuro zawodów: Biblioteka Główna UMK, ul. Gagarina 13, budynek nr 19 na mapce kampusu
 • Dojazd: autobusy: 0, 17, 18, 26, 34 i 40, tramwaje: 1, 4 (przystanek Aula),
  Toruński Rower Miejski: stacja rowerowa nr 6 (Biblioteka Uniwersytecka)
 • Parking: duży bezpłatny przed Aulą UMK; stojaki rowerowe
 • Uczestnicy: studenci, absolwenci i pracownicy oraz sympatycy UMK

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy.

Program imprezy

W ramach imprezy odbędzie się bieg główny oraz sztafeta.

9:00 otwarcie biura zawodów
do 10:00 zapisy nowych zawodników biegu oraz zgłoszenia nowych sztafet
do 10:30 weryfikacja zawodników, przyjmowanie wpłat na miejscu, wydawanie materiałów startowych
11:00 start biegu głównego
11:30 zamknięcie mety biegu głównego
11:30-12:00 konkursy sprawnosciowe dla biegaczy
12:00 start sztafety
ok. 12:30 ogłoszenie wyników rywalizacji i wręczenie nagród w biegu głównym i sztafecie

Książki

Trasę należy pokonać, trzymając książkę w ręku. Minimalny ciężar książki to 100 gram. Zachęcamy do przynoszenia tomików poezji, w szczególności Zbigniewa Herberta.

Trasa

Trasa prowadzi ścieżkami leśnymi i alejkami na terenie miasteczka akademickiego na Bielanach i terenach przyległych.

Parsek* to jednostka odległości używana w astronomii równa 3,2616 roku świetlnego. Przyjmując skalę, w której rok świetlny odpowiada jednemu kilometrowi, długość trasy biegu głównego wynosić będzie 3,262 km.

* Ciekawostka: słowo parsek zostało wprowadzone przez Herberta Turnera w XIX w. jako zbitka pierwszych sylab słów paralaksa i sekunda.

Sztafeta odbędzie się na trasie dziesięć razy krótszej – każdy z 4 uczestników sztafety będzie miał do pokonania 326 metrów.

Nagrody

Bieg główny

 • Klasyfikacja generalna: pamiątkowy medal oraz kupon do realizacji w księgarni o wartości 80 zł dla najszybszej zawodniczki i najszybszego zawodnika.
 • Klasyfikacja absolwencka: pamiątkowy medal oraz kupon do realizacji w księgarni o wartości 60 zł dla najszybszej absolwentki UMK i najszybszego absolwenta UMK (z Kartą Absolwenta UMK).
 • Klasyfikacja "Biegam z poezją": pamiątkowy medal oraz kupon do realizacji w księgarni o wartości 50 zł dla 3 osób biegnących z tomikiem poezji, których wynik (po zastosowaniu algorytmu uwzględanijącego czas przebycia trasy, ciężar książki i specjalny przelicznik, który zostanie ujawniony tuż przed startem biegu) będzie najbliższy 1998.

Nagrody w biegu głównym nie dublują się, oznacza to, że jeden zawodnik może otrzymać nagrodę rzeczową tylko w jednej (wyższej) klasyfikacji.

Sztafeta

Każdy z zawodników najszybszej drużyny otrzyma kupon o wartości 50 zł do realizacji w księgarni oraz pamiątkowy medal i dyplom.

Zgłoszenia

Obowiązuje limit 200 zawodników biegu głównego. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 maja 2018. Istnieje możliwość zgłoszenia się na miejscu w dniu imprezy jednak bez gwarancji otrzymania świadczeń. Formularz zgłoszeniowy oraz lista osób zapisanych na bieg główny i/lub sztafetę znajduje się u dołu strony.

Drużyna startująca w sztafecie liczy 4 osoby. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Niezależnie od wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego przez każdego uczestnika imprezy, do udziału w sztafecie musi on zostać zgłoszony wraz z całą drużyną przez jej kapitana na adres e-mail: program@absolwent.umk.pl. W treści podać należy nazwę drużyny oraz imię i nazwisko każdego zawodnika. Sztafeta odbędzie się, jeśli zgłoszą się minimum 3 drużyny.

Wpisowe

Opłata za udział w imprezie biegowej (biegu głównym, sztafecie lub obu biegach) wynosi:

 •   5 złposiadacze Karty Absolwenta UMK, legitymacji studenta UMK lub ucznia GiLA (przedpłata)
 • 10 zł – pozostałe osoby (przedpłata)
 • 15 zł wszyscy zapisujący się / opłacający start w dniu imprezy

Wpłaty przyjmowane będą w Dziale Promocji i Informacji UMK (parter rektoratu) lub na konto Uczelni do 15 maja 2018.

 • Dane: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Adres: Gagarina 11, 87-100 Toruń
 • Konto: 20 1160 2202 0000 0000 6090 1894
 • Tytułem: Bieg z książką 2018 + Imię i nazwisko biegacza

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

Uwagi końcowe

 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Podczas rywalizacji będzie obowiązywał ręczny pomiar czasu.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego (do 16 lat), lub muszą mieć przy sobie jego zgodę na piśmie (od 16 do 18 lat).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi imprezy.

Organizatorzy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Partnerzy i sponsorzy